1                  WebQuest education

Een WebQuest is een zoektocht op het internet. Een WebQuest bestaat uit 6 onderdelen. Voordat je aan de WebQuest begint moet je eerst de 6 onderdelen bekeken hebben, daarna mag je pas beginnen. Klik op het onderdeel en je wordt er direct naar toe gestuurd. Succes!!!

1 De introductie

2 De taak  
3 Het proces  
4 De bronnen  
5 De evaluatie/beoordeling  
6 De conclusie  

1.1         De introductie

Krijgen je leeftijdsgenoten die naar school gaan in Engeland dezelfde vakken als jij? Hoe ziet hun rooster eruit? Hebben ze meer of minder vakantie? Je gaat in deze WebQuest onderzoeken wat de verschillen zijn tussen het Engelse en het Nederlandse onderwijssysteem voor het Voortgezet onderwijs (secondary education). Welke verschillen dat zijn mag je zelf weten. Dit doe je door informatie van het internet af te halen. De informatie verwerk je in een collage in het Engels. Je hebt in totaal 3 lesuren van 50 minuten de tijd om hier aan te werken.

1.2         De taak

De collage die je moet maken moet aan de volgende eisen voldoen: je krijgt 1 A-3 vel per 2 leerlingen (je werkt dus in 2-tallen). Dat A-3 vel verdeel je in 2 gelijke stukken (bijvoorbeeld door een streep met een stift te zetten). Aan de ene kant schrijft een leerling over 5 verschillen en aan de andere kant schrijft de andere leerling over 5 andere verschillen. Bij iedere verschil schrijf je minimaal 20 woorden (alleen het aantal woorden in je antwoord mag je meerekenen). In totaal schrijf je dus per leerling minimaal 100 woorden. Ook zorg je voor minimaal 2 functionele plaatjes per leerling (dit kunnen afbeeldingen, roosters, grafieken enz. zijn). Let op: iedere koppel heeft 1 computer en 1 A-3 vel ter beschikking. In "het proces" staat uitgelegd hoe je te werk gaat.

1.3         Het proces

Om deze WebQuest te laten slagen volg je onderstaande studiewijzer/stappenplan. 

1

Kies een partner.

2

Brainstorm eerst over de verschillen die je wilt gaan onderzoeken en zet die op papier. Deze onderzoeksvragen die je bedenkt zet je ook op je collage (het aantal woorden van deze onderzoeksvragen tellen niet mee voor je totaal aantal woorden die je moet schrijven. Alleen het aantal woorden in het antwoord mag je meerekenen).

3

Verdeel de taken; wie gaat wat onderzoeken?

4

Maak gebruik van "de bronnen" om achter informatie te komen. Dit zijn vooraf geselecteerde internetpagina's. Natuurlijk mag je ook een zoekmachine gebruiken. Weet je niet hoe je met een zoekmachine moet werken ga dan naar www.zoekprof.nl. 

5

Heb je een antwoord gevonden op een verschil, neem dit dan over op papier. Heb je een plaatje, rooster of grafiek gevonden die je graag wilt gebruiken, vraag dan eerst toestemming aan je docent(e) om dit te mogen printen.

6

Heb je alle gegevens verzameld, maak dan de collage. Natuurlijk is de hele collage in het Engels.

1.4         De bronnen

Uit onderstaande bronnen kun je een keuze maken.

Dutch educational system

English educational system

Homepages 
Zoekmachine

On-line woordenboek

1.5         De evaluatie/beoordeling

Je wordt beoordeeld op een aantal categorieŽn. Je vindt ze in onderstaande tabel.

1. Heb je aan de WebQuest voldaan? (heb je dus goed gewerkt tijdens de les en aan de eisen voldaan die in het proces staan?)

Helemaal niet

0 punten

Een beetje

1 punt

Helemaal

2 punten

2. Is de collage te volgen voor een Engelsman? (te denken valt aan spelfouten, grammaticale fouten enz.)

Niet te volgen

0 punten

Redelijk te volgen

1 punt

Normaal te volgen

3 punten

Foutloos

5 punten

3. Ziet de collage er goed verzorgd uit (dus geen doorhalingen, alles netjes geschreven enz.)

Niet verzorgd

1 punt

Redelijk verzorgd

2 punten

Verzorgd

3 punten

Per categorie worden de behaalde punten opgeteld en dan heb je je cijfer.

1.6         De conclusie

Ik hoop dat je het leuk hebt gevonden om op deze manier (met een WebQuest) achter informatie te komen Nadat je je collage hebt ingeleverd moet je nog een paar vragen beantwoorden. De vragen staan hieronder. Je mag de antwoorden naar je docent(e) mailen of je mag ze schriftelijk indienen.

1.       Wat vond je van het onderwerp?

2.       Wat vond je van de tijd die beschikbaar was. Was deze te kort, te lang of precies genoeg?

3.       Was je het eens met je punt? Waarom of waarom niet?

4.       Wat had je graag anders gezien in deze WebQuest?

5.       Eventuele andere opmerkingen kun je bij vraag 5 kwijt.

 

Back to WebQuest index