Adverbs of frequency

Adverbs of frequency zijn woorden zoals: always, sometimes, never, seldom, usually enz.

Waar staan deze woorden in een zin?
 
1.          Staat er 1 werkwoord in de zin (niet een vorm van "be") dan staan
             deze woorden vr dat ene werkwoord.
             Vb.          He always runs to school.
 
2.          Staat er een vorm van "be" in de zin (am, is, are, was, were) dan
             staan deze woorden achter die vorm van "be".
             Vb.          He is never late.
 
3.          Staan er 2 of meer werkwoorden in de zin dan staan deze woorden
             vr het tweede werkwoord.
             Vb.          He has always done that.

Heb je bovenstaande uitleg begrepen ga dan naar de oefeningen hieronder. De basisstof oefeningen heb ik zelf gemaakt. De verrijkingsstof oefeningen zijn gemaakt door andere mensen in het buitenland, vooral in Canada.

Basisstof Verrijkingsstof
oefening 1 explanation and exercises (Video - British Council)
oefening 2 oefening (klik op om naar de volgende zin te gaan)
oefening 3  

back to grammar index