simple present bevestigende zinnen (uitleg)

Vorm van de simple present in bevestigende zinnen
I/you/we/they werkwoord  
he/she/it werkwoord + (E)S
Gebruik van de simple present 
Je gebruikt de simple present om:
  1. aan te geven dat iets een gewoonte is. Er zijn een aantal woorden die aangeven dat het om een gewoonte gaat zoals: "always, usually, never, every day" enz.
  2. aan te geven dat iets een feit is.
Voorbeelden van vorm en gebruik van de simple present in bevestigende zinnen.
  1. I walk to school every day. (gewoonte)
  2. The sun rises in the east. (feit)

Heb je bovenstaande uitleg begrepen ga dan naar de oefeningen hieronder. De basisstof oefeningen heb ik zelf gemaakt. De verrijkingsstof oefeningen zijn gemaakt door andere mensen in het buitenland, vooral in Canada.

Basisstof Verrijkingsstof
oefening 1 oefening 1
oefening 2 oefening 2
oefening 3  

back to grammar index