simple present versus present continuous (uitleg)

Vorm simple present Vorm present continuous
I/you/we/they werkwoord   I am werkwoord + ing
he/she/it werkwoord +(E)S you/we/they are werkwoord + ing
  he/she/it is werkwoord + ing
Gebruik simple present Gebruik present continuous
Je gebruikt de simple present om:
  1. aan te geven dat iets een gewoonte is. Signaalwoorden zijn o.a: "always, never, every day" enz.
  2. aan te geven dat iets een feit is.
Je gebruikt de present continuous om:
  1. aan te geven dat iets NU aan de gang is. Signaalwoorden zijn o.a: "now, at the moment, listen..." enz.
  2. aan te geven dat je iets van plan bent. Meestal staat er bij wanneer je in de toekomst  dat van plan bent. 
  3. irritatie aan te geven. Meestal staat het woordje "always" in de zin om het extra duidelijk te maken.
Vorm en gebruik simple present Vorm en gebruik present continuous
  1. He always drives fast. (gewoonte)
  2. The sun rises in the east. (feit)
  1. I am reading now. (nu aan de gang)
  2. They are dancing tonight. (vast plan)
  3. He is always teasing me. (irritatie)

Heb je bovenstaande uitleg begrepen ga dan naar de oefeningen hieronder. De basisstof oefeningen heb ik zelf gemaakt. De verrijkingsstof oefeningen zijn gemaakt door andere mensen in het buitenland, vooral in Canada.

Basisstof Verrijkingsstof
oefening 1 oefening 1
  oefening 2
  oefening 3
  oefening 4

back to grammar index