Educational activities index

Leerzame activiteiten zijn taakgerichte opdrachten waarbij leerlingen zichzelf kunnen verbeteren op iedere vaardigheid, voor alle moderne vreemde talen. Het systeem dat hiervoor ontwikkeld is is het europeestaalportfolio: http://www.europeestaalportfolio.nl  . Hier kun je als leerling maar ook als leraar inloggen om:

  1. je eigen taalvaardigheidsniveau (ERK) per vaardigheid in beeld te krijgen (wat kun je en wat nog niet? via een zelf evaluatie).
  2. werken aan de vaardigheid/heden waarin je jezelf wilt verbeteren via leerzame activiteiten.

Klik hier voor een voorbeeld van een leerzame activiteit voor Engels lezen A2, Instructies lezen, Kan eenvoudige, goed gestructureerde instructies begrijpen.

English speaking users: click here for an educational activity (task-based activity) for English as a foreign language. The level of the activity is based on the Common European Framework of Reference (Reading A2, Reading instructions, Can understand simple instructions on equipment encountered in everyday life). The educational activities are part of the Dutch European Language Portfolio: http://www.europeestaalportfolio.nl  which enables learners to assess themselves (self-assessment) and improve themselves (by doing educational activities).

Back to index