English version

Meetlat - Criteria voor TalenQuests

Verplichte onderdelen van WebQuests

Hierbij gaat het om formeel/organisatorische zaken die te maken hebben met gebruiksvriendelijkheid, uitvoerbaarheid, beoordeelbaarheid van het product, e.d.

Criteria met betrekking tot de leerzaamheid van de taak

Deze criteria zijn ontleend aan actuele inzichten op het gebied van vreemdetaalverwerving.

Inschatting in hoeverre de taak vooral taakgeoriŽnteerd dan wel eerder leerstofgericht is

Deze criteria zijn ontleend aan actuele inzichten op het gebied van ‘taskbased learning’, ‘co-operative learning’ en competentiegericht leren.

De puntentelling die tot het eindoordeel leidt is mede bepaald door een zekere voorkeur voor een taak- of probleemgestuurde onderwijsbenadering en het inzicht dat taalcompetentie zich eerder via inhoudelijk, betekenisvol handelen ontwikkelt dan via het systematisch inoefenen van aparte leerstofitems. U kunt daar andere ideeŽn over hebben. In dat geval kan zijn dat u, gegeven uw eigen voorkeuren en/of inschatting van uw leerlingen (beginners!!), de voorkeur zou geven aan TalenQuest die op de vragen 3, 13, 14 en 16-19 juist niet zo hoog scoren.